Андрій СибірнийДиректор Інституту біології клітини НАН України

  Наукова діяльність

  • Доктор біологічних наук, професор
  • Академік НАН України
  • Заслужений діяч науки і техніки України
  • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
  • Автор 300 наукових статей, патентів, з яких близько половини – міжнародні праці та патенти

  Участь в організаціях

  • Президент Українського товариства клітинної біології
  • Паст-президент Міжнародної комісії дослідників дріжджів

  Участь у конференціях

  • Голова Оргкомітету Міжнародного конгресу по дріжджах (Київ, 2008)
  • Голова оргкомітету міжнародних симпозіумів по неконвенкційних дріжджах
  • Голова Оргкомітету Українсько-польських Вайглівських конференцій, в тому числі 7-ї Вайглівської конференції (Львів,2017)
  • Голова Оргкомітету Першого (Львів, 2004), Другого (Київ, 2007), Третього (Ялта, 2012), Четвертого (Ужгород, 2014), П’ятого (Одеса, 2016) та Шостого (Яремче, 2019) з’їздів Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
  • Співголова Оргкомітету 27-ої Міжнародної конференції з генетики та молекулярної біології дріжджів (Тренто, Італія, 2015)