Ростислав СтойкаЗавідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України

  Діяльність

  • Доктор біологічних наук, професор
  • Член-кореспондент НАН України
  • Іноземний член Польської Академії наук і мистецтв
  • Соросівський професор з біохімії
  • Професор кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка
  • Професор кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
  • Лауреат премії з біохімії імені О.В. Палладіна Академії наук УРСР
  • Лауреат премії з експериментальної онкології імені Р.Є. Кавецького НАН України
  • Автор і співавтор понад 600 наукових публікацій, з яких більше 100 статей опубліковано в рейтингових рецензованих міжнародних журналах. Співавтор 5-ти монографій і розділів у 10-ти монографіях (з них 7 міжнародних). Співавтор 15 пaтeнтів України і 2 заявок на патенти США та Європейського патентного відомства.

  Участь у професійних організаціях

  • Член Президії Українського біохімічного товариства
  • Член Президії Наукового Товариства Шевченка
  • Член стипендіального комітету Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS)
  • Співзасновник від України Асоціації RECOOP-HST з регіонального співробітництва в галузі охорони здоров’я, науки і технологій (Угорщина, Чехія, Хорватія, Румунія, Словаччина, Польща, Україна, Великобританія,  США)
  • Головний редактор журналу «Studia Biologica»
  • Заступник головного редактора журналу «Biotechnogia Acta»
  • Заступник головного редактора журналу «Праці Наукового Товариства імені Шевченка»

  Участь в організації конференцій

  • Співорганізатор 1-ої (Львів), 2-ої (Гданськ, Польща) і 3-ої (Львів) Пaрнaсівських конференцій з проблем біохімії, що сприяли налагодженню тісної наукової співпраці між Українським і Польським біохімічними товариствами, а пізніше із Біохімічним і молекулярно-біологічним товариством Ізраїлю
  • Організатор міжнародної конференції Асоціації RECOOP-HST (Львів, 2010)
  • Як член стипендіального комітету Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) отримав згоду на проведення засідання цього комітету в 2018 році у Львові
  • Регулярно бере участь з доповідями, у т.ч. пленарними, на міжнародних наукових форумах з проблем нових наноматеріалів і нанобіотехнологій для потреб біології і медицини (Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, Ukrainian-French School-Seminar “Carbon nanomaterials: Structure and Properties”, 3rd Nanomedicine for Imaging and Treatment Conference (2015, Los Angeles, USA), TechConnect World Innovation Conference & Expo (2017, Washington, USA)