Василь ВлізлоДиректор Інституту біології тварин НААН

  Діяльність

  • Головний науковий співробітник Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок
  • Доктор ветеринарних наук, професор
  • Член-кореспондент НААН (з 2002 року), академік НААН (з 2007 року)
  • Заслужений діяч науки і техніки України
  • Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

  Участь в професійних організаціях

  • Голова вченої ради Інституту біології тварин НААН
  • Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних, ветеринарних та сільськогосподарських наук Інституту біології тварин НААН
  • Член світової та європейської асоціації з буятрики
  • Президент української асоціації з буятрики
  • Головний редактор науково-теоретичного журналу «Біологія тварин»
  • Головний редактор  міжвідомчого тематичного наукового збірника  «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво»
  • Головний редактор науково-технічного бюлетеня Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
  • Член редколегій вітчизняних і міжнародних журналів

  Участь в організації конференцій

  • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (2001-2018)
  • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (2001–2018)
  • Міжнародні науково-практичні лекції «Сучасні біотехнологічні методи розмноження тварин» (2017)
  • Міжнародна конференція «Біотехнологія та благополуччя у тваринних науках» (2017)
  • Організатор XIX Центральноєвропейського конгресу буятрики (2019)
  • Світовий конгрес буятрики (2002 – 20018)
  • Центральноєвропейські конгреси буятрики (2006-2019)